texniki

texniki
sif.
1. Texnikaya aid olan, texnikadan istifadə ilə əlaqədar olan. Texniki tərəqqi. Texniki gerilik. Texniki bilik. – Texniki elmlər fakültəsinin binasından çıxarkən bir dəstə tələbə qabağımızı kəsib, bizimlə söhbət etmək istədiyini bildirdi. M. İ..
2. Maşın və mexanizmlərin işinə aid olan, bir şey istehsal etmək prosesi ilə bağlı olan. Avtomobillərə texniki baxış. // Hər hansı bir istehsalatın texnikasına xidmətlə bağlı olan. Texniki xidmət. Texniki şura.
3. Sənayedə istifadə və emal edilmək üçün olan. Texniki bitkilər (qənd çuğunduru, pambıq, günəbaxan və s.). Texniki yağlar. Meyvənin texniki sortları.
4. Bir işdə müxtəlif köməkçi işləri görən. Səhnənin texniki işçiləri. – Bu zaman texniki katib yenə qapını açıb içəri baxdı. Q. İlkin.
5. Texnika və ya elmin hər hansı sahəsinə aid xüsusi anlayışı ifadə edən (professional söz, ifadə haqqında). Texniki terminlər. Texniki ifadə.
◊ Texniki redaktor – kitab, jurnal, qəzet və s. -nin poliqrafik tərtibatını verən və ona rəhbərlik edən adam.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • elmi-texniki — sif. Texniki elmlər sahəsinə aid olan. Elmi texniki ədəbiyyat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sistem — <yun. systema – bütöv> 1. Bir şeyin hissələri arasında düzgün, müntəzəm düzülmüş və qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan müəyyən qayda, üsul. Kitabxanada kitabların düzülüş sistemi. Hər şeydə səliqə və sistem lazımdır. Yazdıqlarını sistemə salmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • texnik — <yun. technike> 1. Texnikanın müəyyən sahəsində çalışan orta texniki təhsilli mütəxəssis. Mühəndislər və texniklər. Mədən texniki. Texnik elektrik. 2. Texnika sahəsində işləyən adam. ◊ Diş texniki – diş protezi qayıran mütəxəssis …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Azerbaijan Technical University — Infobox University name =Azerbaijan Technical University native name =Azərbaycan Texniki Universiteti latin name = motto = established =1950 type =Public endowment = staff =1099 faculty =884 president = provost = principal = rector =Havar Amir… …   Wikipedia

  • Азербайджанский технический университет — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

  • baza — <əsli yun.> 1. Bünövrə, əsas, özül, bina. İqtisadi baza. – <Sumqayıtda> metallurgiyanın ilk bazası qoyulur. M. C.. // Bir şeyin həyata keçirilməsi, yaxud fəaliyyəti üçün lazım olan maddi texniki şəraitin məcmusu. Texniki baza.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • texminimum — <yun. techne və lat. minimum> Texniki minimum müəyyən ixtisas sahəsində çalışan fəhləyə lazım olan biliklərin məcmusu, həmçinin fəhlələrin istehsalatdan ayrılmadan müəssisədə aldıqları texniki təhsil. Texminimum dərnəyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Aserbaidschanische Technische Universität — Vorlage:Infobox Hochschule/Logo fehltVorlage:Infobox Hochschule/Träger fehlt Aserbaidschanische Technische Universität Gründung 1920 Ort Baku Staat Aserbaidschan Rektor Prof. Hava …   Deutsch Wikipedia

  • Саламатин, Дмитрий Альбертович — Дмитрий Альбертович Саламатин Дмитро Альбертович Саламатін …   Википедия

  • alət — ə. hansısa fiziki işi yerinə yetirmək üçün texniki vasitə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”